Pietuszok

*Pietuszok

1954 bay stallion
(Priboj x Taktika, Taki Pan)

Back To Main List

Make your own free website on Tripod.com