Abu Farwa

Count Dorsaz

1945 chestnut stallion
(Rissalix x Shamnar, Naziri)

Back To Main List

Make your own free website on Tripod.com